O projektu Chvilka poezie

              Projekt Chvilka poezie vznikl jako reakce na dobu covidovou. Ve chvílích, kdy je člověku nejhůř, hledáme jistý útěk ze své reality. Každý má na tuto cestu svou vlastní metodu. Jisté je, že mnoho z nás ji má formou tzv. vypsání se z toho. Velkou škodou ovšem zůstává, že tyto útržky myšlenek zůstávají často netknuté a světu uzavřené. Rozhodně se nejedná o fenomén pouze dnešní, rychlé doby. Máme tendenci srovnávat se s druhými, profesionály či skutečnými génii dob minulých i současných, což může podněcovat ke strachu publikovat.

               V tom je právě ta síla. Jedna z mých oblíbených myšlenek zazněla ve filmové sérii Harry Potter. Lenka Láskorádová zde pronesla větu: „Neobyčejně, obyčejně“. Ano, přesně takové jsou texty šuplíkových, amatérských autorů poezie. Svým půvabem autentičnosti a nedotknutelnosti mohou nám běžným čtenářům poskytnout katarzi stejně jako jejich autorům ve chvíli tvorby. Dokonalosti už bylo až dost.

               Online svět nám umožňuje rychlý přesun informací, proto tento web může být hbitá reakce všech těch, kteří mají chuť projevit svůj názor jinak než na debatních fórech pod články zprofanovaných zpravodajů. Sociální sítě nás zároveň částečně připravily o svou identitu, zde však může v případě potřeby zůstat skryta.

               Jednoduše řečeno. Pišme, tvořme a dělejme si hezkou svou každodenní Chvilku poezie.

Veselej